BELANGRIJKE INFORMATIE


Oecomenische Vespers ook in 2018.  Lees meer.
  


Het parochiebestuur wil met u in gesprek raken over de toekomst van de kerk.
Dit naar aanleiding van de notitie van het Bisdom:
                          "Kerk in een veranderende samenleving".

Op maandagavond 19 maart 2018 bent u hiervoor van harte uitgenodigd.

Voor de uitnodiging.......Klik hier

Voor de notitie van het Bisdom ......Klik hier
De Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 17 op zonda9 18 maart 2018. Aanmelden via diaken Henk Bak.

Meer informatie:  Klik hier.De digitale versie van het blad "Samen Kerk" is opgenomen onder "Links".